panele na dachu

W ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice" RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 powstało u nas 46 instalacji fotowoltaicznych.

Firma Handlowa ELTOM Tomasz Chimerek z Chojnic wykonała ostatecznie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 262,7 kW na 46 budynkach mieszkalnych na terenie gminy.

Projekt o wartości blisko 930 tys. zł został dofinansowany w 50 % przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej).

dach
budynek z fotowoltanika
fotowoltanika na dachu
panele na dachu
dach z panelami
budynek z panelami na dachu
widok dachu z panelami