koparka przy wykopie

Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o dł. ponad 300 m oraz kanalizacyjnej o dł. ponad 300 m. Inwestycja zaczyna się na ul. Słonecznej, wyprowadzenie sieci na ul. Polną i Zielną, przejście przewiertem przez drogę powiatową i połączenie z sieciami na osiedlu mieszkaniowym po prawej stronie.


Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zojax S.C. Zofia i Jan Wildman ze Zblewa
Wartość zadania wynosi blisko 150 tys. zł.

 

 

widok koparki
wójt gminy stoi przy koparce
czynności wykonywane koparką
wykop robiony koparką