tablica informacyjna o rozbudowie GOK

Zakończyły się prace związane z realizacją operacji pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami". Wartość całkowita zadania wyniosła ponad 1 100 tys. zł.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie blisko 500 tyś. zł ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz 155 008,14 tyś. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W wyniku rozbudowy istniejącego obiektu sala widowiskowa została powiększona. Oprócz dodatkowej powierzchni została dobudowana nowa scena z zapleczem. Ponadto powstała sala językowa z osobnym wejściem. Cały obiekt jest ogrzewany z indywidualnego źródła ciepła na paliwo ekologiczne - pellet o mocy 100 kw, a energia elektryczna jest wytwarzana z instalacji fotowoltaicznej mocy 25,08 kW.