napis dofinansowanie drogi do lisin

Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 % na remont drogi do Lisin. Dzięki rządowemu wsparciu mieszkańcy sołectwa Lisiny będą mogli bezpiecznie poruszać się po drodze gminnej. Łączna długość remontu drogi wynosi 2570 m, o szerokości 3,5 m. Zakres zadania obejmuje:

 

  1. odtworzenie trasy drogi gminnej
  2. frezowanie nawierzchni jezdni ( przełomy, wyboje, spękania)
  3. roboty rozbiórkowe (przełomy, wyboje, spękania)
  4. remont nawierzchni poprzez ułożenie nowej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej
  5. regulacja urządzeń obcych
  6. remont zjazdów
  7. remont poboczy.

Wartość zadania wynosi 1 495 871,15 zł, a dofinansowanie w ramach Funduszu dróg Samorządowych wynosi 747 935,00 zł.
Bardzo dziękujemy Panu Premierowi, Ministrom za przyznaną dotację oraz Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu za przekazanie środków.