azbest

Gmina Śliwice zakończyła realizację I etapu przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śliwice" na które otrzymała 100% dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020 na podstawie umowy dotacji nr DB19061/OP-zz.

I etap przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śliwice” o wartości 11.124,31 PLN został zrealizowany w 2019 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.