nowe nasadzenia

Gmina Śliwice zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Śliwice" na które otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy dotacji nr DB19061/OP-zz.

 Projekt „Zadrzewienie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Śliwice” o wartości 12.500,00 PLN został zrealizowany w 2019 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu

Śliwice plac przy cmentarzu 1
Śliwice plac przy cmentarzu 2
Śliwice plac rekreacyjny 1
Śliwice plac rekreacyjny 2
Śliwice plac rekreacyjny 3
Śliwice plac rekreacyjny 4
Śliwice ul. Konwaliowa 1
Śliwice ul. Konwaliowa 2