otwarcie targowiska gminnego w śliwicach

Inwestycja pn. „Budowa targowiska gminnego w Śliwicach” została zakończona. Dzisiaj targowisko zostało uroczyście otwarte i poświęcone przez ks. Mariusza Kryżę. Wartość zadania wynosi 1.386.935,27 zł, dofinansowanie 755.762,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Cel operacji: wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i innych poprzez budowę targowiska. Zwiększenie możliwości funkcjonowania i konkurencyjności producentów produktów rolno - spożywczych poprzez promocje na lokalnym rynku i szybkie dostawy produktów.

otwarcie targowiska-sliwice (1)
otwarcie targowiska-sliwice (2)
otwarcie targowiska-sliwice (3)
otwarcie targowiska-sliwice (4)
otwarcie targowiska-sliwice (5)
otwarcie targowiska-sliwice (6)
otwarcie targowiska-sliwice (7)
otwarcie targowiska-sliwice (8)
otwarcie targowiska-sliwice (9)
otwarcie targowiska-sliwice (10)
otwarcie targowiska-sliwice (11)
otwarcie targowiska-sliwice (12)