podpisanie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem

Wczoraj w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisaliśmy dwie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Śliwice.

Dzięki otrzymanym środkom sfinansujemy zadania „Remont drogi gminnej 010201C Krąg – Szlachta na odcinku od 0+000 do 1 +900 km” o wartości 611 692,71 z czego dofinansowanie wynosi 441 099,00 zł oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Cicha)
w miejscowości Śliwice na odcinku od 0+000 km do 0+503 km”, o wartości 379 136,15 zł z czego dofinansowanie wynosi 265 395,00 zł.