Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o dofinansowaniu zadania „Budowa Małej Infrastruktury Sportowej przy Szkole Podstawowej w Lińsku” w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

Całkowita wartość zadania wynosi 49 712,00 zł z czego kwota 24 240,00 zł stanowi dofinansowanie przyznane przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.