Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej Rosochatka – Okoniny Etap II” i przekazał plac budowy. Wykonawcą zadania jest firm Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski. Do grudnia 2019 powstanie ponad 4 km drogi asfaltowej.

Wartość zadania wynosi ponad 2,4 mln złotych, z czego 80% stanowi dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

rosochatka okoniny 31 5 2019 1

rosochatka okoniny 31 5 2019 2