Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch wraz z Prezesem Gminnego Zarządu OSP Zygmuntem Andrearczykiem odebrali z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka promesę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Śliwice. Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pochodzą z następujących źródeł:

  • budżet Gminy 210.000,00 zł,
  • Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 350.000,00 zł,
  • dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 200.000,00 zł.


Za pomoc w uzyskaniu dotacji, szczególne podziękowania składamy Posłowi na Sejm RP Tomaszowi Latosowi.

promesa woz strazacki maj dok