Wójt Gminy Śliwice odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza promesę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II". Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wartość zadania wynosi ponad 2,4 mln złotych, z czego 80% stanowi dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa. Do końca bieżącego roku w ramach zadania powstanie 4,156 km drogi.

promesa rosochatka okoniny dok