Wójt Gminy Śliwice odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza promesę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 010212C na odcinku Śliwice-Lińsk" (Wądoły, obecnie ul. Dębowa). Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wartość zadania wynosi ponad 1,5 mln złotych, z czego 80% stanowi dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa. Na ul. Dębowej w Śliwicach do grudnia 2019 powstanie ponad 2 km drogi asfaltowej.

promesa droga sliwice linsk dok

promesa droga sliwice linsk mapa