Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o przyznanie pomocy dla operacji "Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II"
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dofinansowanie wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.
Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej do miejscowości Okoniny.
Do końca bieżącego roku w ramach zadania powstanie 4,156 km drogi.