Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Pan Wójt Daniel Kożuch, wraz z Panią Skarbnik Haliną Sonik, podpisali umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadań modernizujących budynki szkół podstawowych w naszej gminie.

Reprezentujący Rząd RP Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślał, że cieszy go pomoc w wspieraniu inwestycji służących edukacji dzieci i młodzieży, bo jest to inwestycja w przyszłość Gminy Śliwice, ale także całego społeczeństwa.
Wójt dziękował za pomoc w uzyskaniu dofinansowania Panu Premierowi, Wojewodzie oraz parlamentarzystom.

Dzięki dotacji w kwocie 0,5 mln zł (łącznie wartość inwestycji to 1 mln zł), wyremontowane zostaną sanitariaty w SP w Śliwicach, dach na budynku szkolnym w Śliwiczkach oraz rozbudowana o 2 klasy zostanie szkoła w Lińsku. Tu również będzie nowy dach i elewacja, a dodatkowe klasy pozwolą zlikwidować prowizorycznie zabudowane pomieszczenia na korytarzu.

woj 1
woj 2
woj 3
woj 4