Wojewoda Kujawsko – Pomorski opublikował ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Lista została przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury.

Znalazły się na niej dwa zadania na terenie naszej gminy. Pierwsze to „Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej w Śliwicach”, w ramach którego, za ponad 1,6 mln zł, powstać ma droga łącząca ul. Dworcową, Bankową oraz Ogrodową z ul. Leśną w okolicy stacji paliw i wjazdu na osiedle Runa Leśnego.

Drugie to zadanie Powiatu Tucholskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97”. To długo oczekiwana inwestycja, w ramach której zmodernizowana zostanie ul. Świecka i Szklanych Domów – aż do Śliwiczek. Wzdłuż drogi powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa. Szacunkowy koszt przekracza 3,2 mln zł. Oba zadania otrzymały 50% finansowanie z budżetu państwa. Powiat Tucholski otrzyma dodatkowo, na dofinansowanie wkładu własnego, 804 000 zł z przyszłorocznego budżetu Gminy Śliwice.