12 września w Toruniu Wójt Gminy Śliwice podpisał z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami”.

 

W ramach inwestycji powstanie nowa sala, dodatkowe toalety, pomieszczenia magazynowe, a obecna sala widowiskowa zostanie powiększona. GOK otrzyma także nowe wyposażenie. Oprócz mebli, będzie nowy profesjonalny system nagłośnieniowy, dedykowany do sali widowiskowej oraz oświetlenie sceniczne.

Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Wartość zadania wynosi 999 tys. zł, natomiast dofinansowanie ponad 499 tys. zł.
Do lipca 2020 r. zostanie rozbudowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.
Celem operacji jest podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych na terenie Gminy Śliwice poprzez rozbudowę istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami.