Wójt Gminy Śliwice wraz ze Skarbnikiem Gminy Haliną Sonik podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariuszem Kurzawą o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Budowa targowiska gminnego w Śliwicach”.

Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

 

Wartość zadania wynosi 1.187 tys. zł, natomiast dofinansowanie ponad 755 tys. zł.

Do października 2019 r. zostanie wybudowane nowe targowisko w Śliwicach.  

Cel operacji: wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i innych poprzez budowę targowiska. Zwiększenie możliwości funkcjonowania i konkurencyjności producentów produktów rolno - spożywczych poprzez promocje na lokalnym rynku i szybkie dostawy produktów.

DSC 0335