Trwają prace drogowe związane z przebudową drogi gminnej do Linówka na odcinku od skrzyżowania z  drogą powiatową w Łobodzie do końca miejscowości.

Parametry drogi:

- długość 2,5 km,

- szerokość 5 m,

- chodnik o dł. 1,2 km,

- zjazdy na drogi publiczne i indywidualne,

- utwardzone pobocza,

- przejście dla pieszych z wyspą dzielącą,

- wyspa dzieląca na jezdni na wjeździe do miejscowości.

Wykonawcą jest:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Wartość zadania wynosi ponad 1,284 mln zł. Gmina Śliwice pozyskała  dofinansowanie w kwocie 600 tys. zł ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019 oraz z Powiatu Tucholskiego w kwocie ponad 300 tys. zł. Umowa z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Nr 8G/2017 została podpisana dnia 26 lipca 2017 r.

Galeria: {oziogallery 1138}