W dniu 25 maja Wójt Gminy Śliwice wraz z Panią Skarbnik Haliną Sonik podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariuszem Kurzawą o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kamionka”.

Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Wartość zadania wynosi blisko 800 tyś. zł, natomist dofinansowanie blisko 500 tyś. zł. Na chwilę obecną trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy. Do czerwca 2017 zostanie przebudowana droga gminna na odcinku 1,135 km. 

Cel operacji: operacja wspiera lokalny rozwój na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kamionka o długości 1,135 km.

1 DSC 0029 001

2 DSC 0003