Gmina Śliwice zrealizowała projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na terenie przy Zakładzie Usług Komunalnych został wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych składający się z wiaty magazynowej na odpady,

utwardzonego terenu i drogi dojazdowej, ogrodzenia, bram wjazdowych, nasadzenia zieleni oraz wagi samochodowej o ładowności 60t.

Wyposażenie obiektu obejmuje różnego rodzaju kontenery i pojemniki do odpady komunalne, małą wagę, zgniatarka, tester do baterii i akumulatorów, niszczarkę do dokumentów sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
Ponadto na terenie powstał punkt naprawy oraz punkt wymiany rzeczy używanych nie będących odpadami.
Na obiekcie zamontowano tablice edukacyjne i informacyjne, regulamin punktu.
W wyniku realizacji projektu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Śliwicach będą zbierane następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • papier,
 • szkło,
 • metal,
 • odpady zielone,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady niebezpieczne i odpady wielogabarytowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opony i gumy,
 • odpady z rozbiórek i budowlane,
 • baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia domowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Operatorem PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach.


Regulamin PSZOK

pszok-sliwice
pszok-sliwice (4)
pszok-sliwice (9)
pszok-sliwice (6)
pszok-sliwice (5)
pszok-sliwice (27)
pszok-sliwice (8)
pszok-sliwice (11)
pszok-sliwice (12)
pszok-sliwice (13)
pszok-sliwice (14)
pszok-sliwice (15)
pszok-sliwice (16)
pszok-sliwice (17)
pszok-sliwice (18)
pszok-sliwice (19)
pszok-sliwice (20)
pszok-sliwice (21)
pszok-sliwice (22)
pszok-sliwice (23)
pszok-sliwice (24)
pszok-sliwice (25)
pszok-sliwice (26)
pszok-sliwice (28)