stojąca grupa osób

9 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałej infrastruktury drogowej oraz stacji uzdatniania wody w Śliwicach. Tego dnia gminę Śliwice odwiedził Minister Łukasz Schreiber - Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, który wspólnie z Wójtem Gminy Śliwice Panem Danielem Kożuchem uroczyście otworzyli nowopowstałe drogi oraz hydrofornię.

podpisanie umowy

Dnia 15 listopada br. Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Tomaszem Koczyńskim - Prezesem Zarządu Solo Duo Sp. z o.o. z Bydgoszczy na budowę ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową. Wartość inwestycji wynosi ponad 3,2 mln złotych, z czego Gmina Śliwice pozyskała ponad 1,6 mln złotych dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

wójt z nadleśniczym przekazanie czeku

Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 204 ty zł na budowę ulicy Sosnowej w Śliwicach. Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny Piotr Kasprzyk przekazał Wójtowi Gminy Śliwice Danielowi Kożuchowi symboliczny czek.

Dzięki wsparciu na odcinku blisko 2,7 km powstanie droga z nawierzchnią asfaltową, utwardzonymi poboczami, zjazdami i skrzyżowaniami

podpisanie umowy

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ZOJAX s.c. ze Zblewa, zgodnie z którą na terenie przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczkach powstanie siłownia plenerowa. Tworzyć ją będą następujące urządzenia: wioślarz + prasa nożna, orbitrek, wahadło + twister, biegacz, motylek oraz wyciskanie siedząc.

tablica pszok

Gmina Śliwice zakończyła realizację zadania „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Śliwicach” w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”.

panele fotowoltaniczne

Wójt Gminy Śliwice Pan Daniel Kożuch podpisał umowę na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Śliwice . Instalacje fotowoltaiczne powstaną na budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, obiektach szkolnych, przedszkolu, remizie OSP w Śliwicach, Rosochatce i Lińsku oraz na terenie oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej.