Trwają roboty związane z przebudową drogi wewnętrznej Lińsk – Stacja PKP Rosochatka. Obecnie wykonywane są prace związane z układaniem pierwszej warstwy asfaltu.

napis dofinansowanie drogi do lisin

Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 % na remont drogi do Lisin. Dzięki rządowemu wsparciu mieszkańcy sołectwa Lisiny będą mogli bezpiecznie poruszać się po drodze gminnej. Łączna długość remontu drogi wynosi 2570 m, o szerokości 3,5 m. Zakres zadania obejmuje:

Gmina Śliwice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice. W ramach zadania w przyszłym roku zostanie zainstalowanych 49 instalacji fotowoltaicznych i 9 instalacji solarnych.

remont drogi gminnej Krąg-Szlachta

Gmina Śliwice zakończyła realizację inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej nr 010201 C Krąg-Szlachta. Wartość zadania wynosi ponad 610 tys. złotych z czego ponad 440 tys. złotych stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

azbest

Gmina Śliwice zakończyła realizację I etapu przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śliwice" na które otrzymała 100% dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020 na podstawie umowy dotacji nr DB19061/OP-zz.

nowe nasadzenia

Gmina Śliwice zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Śliwice" na które otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy dotacji nr DB19061/OP-zz.