Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie "Remontu drogi gminnej 010201C Krąg-Szlachta". Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski. Do końca października 2019 zostanie przeprowadzony remont drogi na niespełna 2 km długości. Wartość zadania wynosi niemal 900 tys. złotych, z czego 70% stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o dofinansowaniu zadania „Budowa Małej Infrastruktury Sportowej przy Szkole Podstawowej w Lińsku” w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

Wójt Gminy Śliwice - Daniel Kożuch podpisał porozumienie z Prezesem Zarządu - Ireneusz Stachowiak o współpracy przy realizacji Programu Czyste powietrze. W związku z tym mieszkańcy Gminy Śliwice będą mogli składać wnioski w urzędzie, gdzie pracownik gminy pomoże poprawnie wypełnić wniosek.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o dofinansowaniu inwestycji "Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej".
Całkowita wartość zadania wynosi 1,28 mln, z czego 50 % stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Do końca roku powstanie 715 m nowej nawierzchni asfaltowej wraz z ścieżką pieszo-rowerową, skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej Rosochatka – Okoniny Etap II” i przekazał plac budowy. Wykonawcą zadania jest firm Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski. Do grudnia 2019 powstanie ponad 4 km drogi asfaltowej.

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch wraz z Prezesem Gminnego Zarządu OSP Zygmuntem Andrearczykiem odebrali z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka promesę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Śliwice. Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pochodzą z następujących źródeł: