podpisanie umowy

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ZOJAX s.c. ze Zblewa, zgodnie z którą na terenie przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczkach powstanie siłownia plenerowa. Tworzyć ją będą następujące urządzenia: wioślarz + prasa nożna, orbitrek, wahadło + twister, biegacz, motylek oraz wyciskanie siedząc.

tablica pszok

Gmina Śliwice zakończyła realizację zadania „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Śliwicach” w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”.

panele fotowoltaniczne

Wójt Gminy Śliwice Pan Daniel Kożuch podpisał umowę na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Śliwice . Instalacje fotowoltaiczne powstaną na budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, obiektach szkolnych, przedszkolu, remizie OSP w Śliwicach, Rosochatce i Lińsku oraz na terenie oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej.

poseł Latos z wójtem Kożuchem

Symboliczny czek na kwotę 400 tys. przekazał władzom gminy poseł Tomasz Latos. W uroczystym przekazaniu brali udział : Pan Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice, Pani Katarzyna Daszkiewicz – Zastępca Wójta, poseł Pan Tomasz Latos, Pan Jerzy Kowalik doradca Wojewody kujawsko - pomorskiego, Pan Karol Będkowski - kierownik ARiMR.

panele na dachu

W ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice" RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 powstało u nas 46 instalacji fotowoltaicznych.

koparka przy wykopie

Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o dł. ponad 300 m oraz kanalizacyjnej o dł. ponad 300 m. Inwestycja zaczyna się na ul. Słonecznej, wyprowadzenie sieci na ul. Polną i Zielną, przejście przewiertem przez drogę powiatową i połączenie z sieciami na osiedlu mieszkaniowym po prawej stronie.