delegacja podczas otwarcie drogi w Śliwicach

W dniu 13.08.2021 r.  gminę Śliwice odwiedził Minister Pan Łukasz Schreiber–Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,  Pan Jerzy Kowalik–Doradca Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, którzy wspólnie z Wójtem Gminy Śliwice Panem Danielem Kożuch, Zastępcą Wójta–Panią Katarzyną Daszkiewicz, przedstawicielami Rady Gminy i Sołtysami otworzyli uroczyście drogę gminną nr 010252C Śliwice – Lińsk.

panele fotowoltaniczne

Wójt Gminy Śliwice Pan Daniel Kożuch podpisał umowę na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Śliwice . Instalacje fotowoltaiczne powstaną na budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, obiektach szkolnych, przedszkolu, remizie OSP w Śliwicach, Rosochatce i Lińsku oraz na terenie oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej.

poseł Latos z wójtem Kożuchem

Symboliczny czek na kwotę 400 tys. przekazał władzom gminy poseł Tomasz Latos. W uroczystym przekazaniu brali udział : Pan Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice, Pani Katarzyna Daszkiewicz – Zastępca Wójta, poseł Pan Tomasz Latos, Pan Jerzy Kowalik doradca Wojewody kujawsko - pomorskiego, Pan Karol Będkowski - kierownik ARiMR.

panele na dachu

W ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice" RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 powstało u nas 46 instalacji fotowoltaicznych.

koparka przy wykopie

Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o dł. ponad 300 m oraz kanalizacyjnej o dł. ponad 300 m. Inwestycja zaczyna się na ul. Słonecznej, wyprowadzenie sieci na ul. Polną i Zielną, przejście przewiertem przez drogę powiatową i połączenie z sieciami na osiedlu mieszkaniowym po prawej stronie.

budynek przy drodze szutrowej

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec o długości 337 m od 0+095 km do 0+432". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Wartość zadania wynosi ponad 250 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie ponad 120 tys. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.