Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch wraz z Prezesem Gminnego Zarządu OSP Zygmuntem Andrearczykiem odebrali z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka promesę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Śliwice. Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pochodzą z następujących źródeł:

Wójt Gminy Śliwice odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza promesę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II". Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wójt Gminy Śliwice odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza promesę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 010212C na odcinku Śliwice-Lińsk" (Wądoły, obecnie ul. Dębowa). Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie "Przebudowy drogi gminnej 010212C na odcinku Śliwice-Lińsk ". Wykonawcą zadania jest Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Do grudnia 2019 powstanie ponad 2 km drogi asfaltowej. Wartość zadania wynosi ponad 1,5 mln złotych, z czego 80% stanowi dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa. 

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie "Przebudowy dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej".Wykonawcą zadania jest Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Do końca października na ul. Dworcowej i cz. ul. Leśnej powstanie droga asfaltowa. Wartość zadania wynosi ponad 1,2 mln złotych, z czego 50% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych .

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o przyznanie pomocy dla operacji "Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II"
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”