Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”. Konsultacje prowadzone będą w dniach od 20.03.2017 r. do 27.03.2017 r. Celem konsultacji jest rozpropagowanie wiedzy o Programie oraz zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców na jego temat.

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice” udostępniony będzie od 20.03.2017 roku na stronie internetowej Gminy, pod adresem: sliwice.pl oraz w Urzędzie Gminy w Śliwicach w pokoju nr 17.

Jednocześnie Wójt Gminy Śliwice zaprasza na spotkanie podsumowujące konsultacje, podczas którego zostanie przedstawiony projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice” i odbędzie się dyskusja. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.

W okresie konsultacji do projektu zgłaszać można uwagi i wnioski:

  • pocztą elektroniczną – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • osobiście – na piśmie - w Urzędzie Gminy – pokój 17

  • listownie – na adres: Urząd Gminy Śliwice, ul. ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice (data wysyłki nie później, niż 24.03.2017 r.)

  • podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 27.03.2017 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę i adres instytucji/organizacji zgłaszającej

  • Część Programu, której dotyczy uwaga (wystarczy podać tytuł rozdziału lub stronę lub nazwę zagadnienia/tematu którego dotyczy uwaga)

  • Treść wniosku lub uwagi, przy czym jeśli wniosek dotyczy usunięcia lub dodania treści do Programu, prosi się o krótkie uzasadnienie.

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie konsultacji nie będą rozpatrywane. W terminie do 29 marca zostanie sporządzony i opublikowany na stronie internetowej Gminy raport informujący o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków.

Wszelkich informacji o rewitalizacji w Gminie Śliwice oraz na temat konsultacji projektu Programu, udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Śliwicach, pod nr tel. 52 33 40 711 lub 721.