19 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dotyczące tematyki rewitalizacji w Gminie Śliwice.
Podczas spotkana obyła się dyskusja nad założeniami rewitalizacji w gminie, w tym przede wszystkim ustalenie zakresu oczekiwanych przez środowisko Seniorów działań przeciwdziałających wykluczeniu tej grupy. Ponadto w dalszej części przedstawiono informacje o założeniach rewitalizacji w bieżącej perspektywie finansowej oraz o założeniach programu rewitalizacji dla gminy Śliwice.

Prezentacja