Uczniowie Gimnazjum w Śliwicach uczestniczyli w lekcji poświęconej tematyce rewitalizacji.
19 stycznia br. w ramach zajęć szkolnych dla młodzieży gimnazjalnej przeprowadzono lekcję mającą na celu wyjaśnienie problematyki rewitalizacji i zainteresowanie młodzieży zagadnieniami rozwoju społecznego. Lekcja ta została zakończona badaniem ankietowym na temat potrzeb i oczekiwań młodzieży w zakresie rozwoju społecznego

prezentacja