Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”. Planowana jest dyskusja nad założeniami rewitalizacji w gminie, w tym przede wszystkim ustalenie zakresu oczekiwanych przez środowisko Seniorów działań przeciwdziałających wykluczeniu tej grupy. W dalszej części zostaną przedstawienie informacje o założeniach rewitalizacji w bieżącej perspektywie finansowej oraz o założeniach programu rewitalizacji dla gminy Śliwice.

Spotkanie odbędzie się Zmiana terminu!!! 19 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach przy ul. Dworcowej 39.

Ze względu na omawiane tematy, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu.