Dla osób zainteresowanych pogłębieniem lub uporządkowaniem wiedzy o rewitalizacji, poleca się:
Ustawa o rewitalizacji:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6107/Wytyczne_dot_rewitalizacji_zatwierdzone_3VII2015.pdf

Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/2016_01_29_Konurs%20na%20przygotowanie%20lub%20aktualizacje%20programow%20rewitalizacji/Zasady%20programowania%20przedsiewziec%20rewitalizacyjnych.pdf

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego na temat rewitalizacji
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20160223_rewitalizacja/srodki_rpo_jako_instrument_realizacji_procesow_rewitalizacyjnych.pdf