Gmina Śliwice ubiega się o dotację na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 Osoby zainteresowane, które planują usunąć azbest do końca października 2019 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy do dnia 15 marca 2019 celem złożenia stosownego wniosku. Wnioskodawca ponosi do 20 % kosztów demontażu, utylizacji i transportu wyrobów zamierających azbest.

Druki można pobrać ze strony internetowej sliwice.pl

- docoświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (b-3)39.5 KB07/02/2019, 14:52

docwniosek o dofinansowanie do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu17 KB07/02/2019, 14:52

doczgłoszenie budowy – robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.27 KB07/02/2019, 14:52

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 lub 17 lub pod numerem telefonu 52 33 40 732 
lub 52 33 40 735.

Wójt Gminy Śliwce 
/-/ Daniel Kożuch