Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Zwoliński Zbigniew Przewodniczący
2. Marcinek Danuta Pierwszy Wiceprzewodniczący
3. Kwiatkowski Zdzisław Drugi Wiceprzewodniczący
4. Belicki Adam Radny
5. Erward Piotr Radny
6. Gatz Adam Radny
7. Gierwatowski Piotr Radny
8. Janicki Marek Radny
9. Kędzierski Janusz Radny
10. Lemke Remigiusz Radny
11. Pankau Wiesława Radna
12. Synak Mariola Radna
13. Talaśka Marzena Radna
14. Wysocki Henryk Radny
15. Zieliński Grzegorz Radny