Obywatele Ukrainy poza niezbędnym wsparciem w zakresie miejsca zamieszkania, wyżywienia czy opieki zdrowotnej potrzebują również dostępu do informacji o możliwości podejmowania pracy. Mogą w tym zakresie skorzystać zarówno z materiałów informacyjnych w języku ukraińskim oraz instytucji publicznych zajmujących się aktywizacją zawodową.

flaga ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy. W zakresie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych: