informacja dla uchodźców z ukrainy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że dnia 23 listopada o godz. 11.00, w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi przy ul. Warszawskiej 17, zorganizowane zostanie spotkanie edukacyjne dla obywateli Ukrainy przebywających w powiecie tucholskim. Prelekcje na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych, przeprowadzi w języku ukraińskim specjalista zdrowia publicznego p. Liudmyla Pekar – pracownik WSSE w Bydgoszczy. SEREDECZNIE ZAPRASZAMY.

Державний Повятовий Санітарний Лікар в Тухолі повідомляє, що 23 листопада 2022 року о 11.00 год. в залі Центру Спорту та Відпочинку в Тухолі за адресою вул. Warszawska 17, буде організована просвітницька зустріч для громадян України, які проживають у Тухольському повіті. Лекцію, на тему: «Формування здорового способу життя, як запоруки здоров’я», прочитає українською мовою лікар з загальної гігієни, пані Людмила Пекар – асистент Воєвудзької Станції Санітарно-Епідеміологічної в Бидгощі. Сердечно запрошуємо!