Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

 Przygotowany materiał ma stanowić pomoc dla obywateli Ukrainy w wyjaśnieniu kroków związanych z nadaniem numeru PESEL, informacji dotyczących aplikacji mObywatel oraz czym jest Profil Zaufany, w związku z wejściem w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Film znajduje się na platformie szkoleniowej szkolenia.obywatel.gov.pl, w punkcie „12. Film instruktażowy dla Obywateli Ukrainy”, pod nazwą „Proces rejestracji obywatela Ukrainy,który przybył do Polski po 24 lutego 2022r. z terytorium Ukrainy”. Tutorial został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich pokazuje kroki związane z nadaniem numeru PESEL:

  • Kto może uzyskać?
  • Gdzie dostać numer PESEL?
  • Co musisz przygotować?
  • Jak dostać numer PESEL?
  • Ile będziesz czekać?
  • Ile zapłacisz?

Druga część dotyczy objaśnienia czym jest Profil Zaufany oraz jak go uzyskać. Trzecia część filmu dotyczy niezbędnych informacji związanych z aplikacją mObywatel i dokumentu Diia.pl, przygotowaną dla obywateli Ukrainy. Tutorial został przygotowany w języku ukraińskim, z polskimi oraz ukraińskimi napisami. 

)