informacja dla uchodźców z ukrainy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że dnia 23 listopada o godz. 11.00, w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi przy ul. Warszawskiej 17, zorganizowane zostanie spotkanie edukacyjne dla obywateli Ukrainy przebywających w powiecie tucholskim.

oznaczenia ukraińskie

6, 7 i 8 kwietnia 2022 r. Konsulat Ukrainy w Gdańsku będzie prowadzić konsularną obsługę obywateli ukraińskich w województwie kujawsko-pomorskim.

WAŻNE! Do wiadomości obywateli Ukrainy!

Konsulat Ukrainy w Gdańsku inicjuje wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W ramach wyjazdowych usług konsularnych obywatele Ukrainy będą mogli zwrócić się w następujących kwestiach:

 Prosimy wszystkich przedsiębiorców, którzy zamierzają zatrudnić osoby z Ukrainy o jak najszybszy kontakt z naszym urzędem. Z tym apelem zwracamy się przede wszystkim do osób zatrudniających w ramach prac sezonowych w:

ZAPRASZAMY DO ZUS W SPRAWIE ZAKŁADANIA PROFILI PUE ORAZ ŚWIADCZEŃ 500+   26.03.2022 r. godz. 9.00 – 15:00

pdfZAPROSZENIE_weekend_wersja_polska.pdf

pdfZAPROSZENIE_weekend_wersja_ukraiska.pdf

ulotka informacyjna dla obywateli ukrainy

Szanowni Państwo, w związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przygotowaliśmy jej nową, zaktualizowaną wersję.