znak przejście graniczne z godłem

Informuję, że wszystkie osoby, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 15 marca 2020r. zobowiązane są do odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.
W/w osoby proszone są o kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Tucholi. Kontakt tel. 52 397 63 96, 601 062 501.

Wójt Gminy Śliwice
Daniel Kożuch