grupa osób z maseczkami na twarzy

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podstawowych pojęć używanych w przestrzeni publicznej, a dotyczących działań podejmowanych przez instytucje w sprawie koronawirusa COVID-19, wyjaśniamy:

 

Nadzór epidemiologiczny (zapobiegawczy)

– obserwacja osoby zdrowej bez ograniczania jej swobody przemieszczania się.


Kwarantanna

- dotyczy osoby zdrowej i jest prowadzona w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia. Zaleca się ją tym, którzy mogli mieć kontakt z patogenem. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, by każda osoba wracająca z Chin czy innego kraju objętego epidemią, zadzwoniła do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która sprawuje nadzór epidemiologiczny. W sanepidzie przeprowadzany jest wywiad. Jeżeli nic się nie dzieje, pracownik sanepidu rekomenduje pobyt w domu (kwarantannę). Jeśli w ciągu 14 dni nie wystąpią żadne objawy, to kończy się okres samokontroli.

Izolacja

– dotyczy osoby chorej albo podejrzanej o zakażenie chorobą zakaźną.

Hospitalizacja

- w przypadku pojawienia się objawów zakażenia pacjent jest izolowany i trafia do szpitala.