DSC 0045

W czwartek 4 maja 2017 obchodzono wspomnienie św. Floriana - patrona strażaków. Z tej okazji ulicami Śliwic przeszli strażacy ochotnicy. Strażacy przemaszerowali z kościoła do Gminnego Ośrodka Kultury gdzie nastąpiło wręczenie odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP wymienieni druhowie zostali odznaczeni:

DSC 0087V Konkurs o Złotą Felgę za nami. Zdobywcą najwyższego trofeum okazał się Pan Andrzej Lipkowski ze Śliwic właściciel zwycięskiej Łady 2105 z 1984 r. 2 maja w afiteatrze GOK odbyła się Moto majówka, którą poprzedziła parada pojazdów prowadząca ze Śliwic przez Rosochatkę i Lińsk. Jury w składzie Andrzej i Ireneusz Treider, Krzysztof Targaczewski oraz Janusz Mindykowski oceniało pojazdy, które zostały zgłoszone do konkursu.

Wójt Gminy Śliwice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/2 w miejscowości Śliwice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.05.2017 r. do 06.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Śliwice, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Śliwice o godzinie 11:00.

Obwieszczenie w załączniku: Obwieszczenie

Uprzejmie zapraszam, na XXVIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o  godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice. 

Ponad 1 500 osób – tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy).

Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie – jak minimalizować skutki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tucholi serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zmieniających się przepisów dotyczących działalności agroturystycznej oraz rolniczej sprzedaży detalicznej

Szkolenie odbędzie się 20.04.2017 roku(czwartek) Godz.: 10.00-14.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Galikowskich. Adres: Nadolnik 1, 89- 502 Raciąż

Szkolenie odbędzie się z udziałem wykładowców z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi.