Na podstawie umowy o udział w realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawartej z Nadleśnictwem Tuchola,  Gmina Śliwice otrzymała pomoc finansową na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 010209C zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Okoniny Nadjeziorne” w wysokości  150.000,00 złotych.  

Fotorelacja z inwestycji poniżej:

Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie.
Ważność: od godz. 18:00 dnia 07.12.2016 do godz. 24:00 dnia 07.12.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Przemysław Szrama
Źródło informacji: IMGW-PIB,

Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,750 km w obrębie geodezyjnym: Okoniny Nadjeziorne” w wysokości 118.279,01 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
Stosowna umowa została podpisana z Marszałkiem Województwa 5 maja 2016 roku

Natomiast na pozostały odcinek drogi tj. 0,802 km Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 126.479,69 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Kolejna umowa została podpisana z Marszałkiem Województwa 10 listopada 2016 roku

 

koledyUczniowie, nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śliwicach zapraszają wszystkich mieszkańców w piątek 9 grudnia 2016r. godz. 11:00 na skwerk przy Placu Staroszkolnym. Przy choince uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej w Śliwicach będą śpiewać "Mikołajkowe piosenki".

Zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 14.12.2016r. (środa) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach. Tematem zebrania będzie zmiana nazwy ulic: 25 Lecia PRL i 19 Lutego. W przypadku braku frekwencji zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 17.30. Proszę mieszkańców Sołectwa o udział w zebraniu.

makowiec boze narodzenie 380754Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach oraz Gmina Śliwice zapraszają 11 grudnia 2016r. na Bożonarodzeniowy Konkurs KGW. Widowiskowe konkurencje rozpoczną się o godz. 15:00 w sali widowiskowej GOK.