Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Mniej niż 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w trybie art..21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz.U.z 2011r. Nr 12 poz.59 z późn.zm.) w dniach od 11.08.2017r. do 11.10.2017r. w Urzędzie Gminy w Śliwicach w pokoju nr 12, w godzinach od 900 do 1400 są wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa (lasów prywatnych) z terenu obrębu geodezyjnego wsi: Brzeźno, Brzozowe Błota, Krąg, Laski, Linówek, Lińsk, Lipowa, Lisiny, Lubocień, Łąski Piec, Łoboda, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne, Rosochatka, Śliwice, Śliwiczki i Zwierzyniec.

W nocy z 11 – 12 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Gostycyn przeszedł front burzowy w wyniku którego powstały rozległe zniszczenia. W związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc dla poszkodowanych. Mile widziana jest każda forma pomocy nie tylko finansowa, ale też materialna dzięki czemu osoby dotknięte klęską będą mogły naprawić powstałe szkody i zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Osobom zainteresowanym pomocą poszkodowanym poniżej podajemy nr konta bakowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie, na które można dokonać wpłaty:

55 8144 0005 2003 0031 4817 0005

W przypadku pomocy materialnej prosimy o kontakt z Panią Lidią Glaza – Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie lub Panią Dorotą Gromowską – Sekretarzem Gminy Gostycyn
Tel. 600 220 694 / 606 676 330

W imieniu własnym oraz poszkodowanych składamy serdeczne podziękowania osobom, które udzielą pomocy.

Wójt Gminy Gostycyn

/-/ mgr Ireneusz Kucharski

Pomoc, głównie żywność, napływa szybko - bardzo dziękujemy.

Z Gminy Czersk otrzymaliśmy informację, że dla pracujących w Rytlu potrzebne sa narządzia (łopaty, grabie, itp.) oraz T-shirty.

 

Informujemy, że w Powiecie Tucholskim powołany został Komitet Społeczny "Solidarni z Poszkodowanym", którego siedziba znajduje się w Tucholi ul. Pocztowa 7.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Anna Toby 600 310 751.
Uruchomiony został numer konta bankowego:
Odbiorca: Powiat Tucholski
Nr konta: 20 1560 0013 2340 98741 0000042
z dopiskiem: "dla Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim"
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy za okazaną poszkodowanym pomoc.

 

Osoby poszkodowane w nawałnicy burzowej w dniu 11 sierpnia 2017 roku mogą zaistniałe szkody zgłaszać do:

1. Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach. Udzielona kwota zapomogi bezzwrotnej osiągnąć może max. 6 tys. zł

2. Urzędów Gmin, gdzie powołano Komisje Budowalne, które szacują straty materialne w budynkach i lokalach mieszkalnych. Kwota pomocy może osiągnąć max. 100 tys. zł. Budynki gospodarcze oceniane będą tylko pod kątem możliwości użytkowania.

Osoby, które miały wykupione polisy ubezpieczeniowe zgłaszają zaistniałe straty bezpośrednio do firm ubezpieczeniowych.

Ponadto powiat tucholski powołał Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym” z siedzibą w Tucholi, ul. Pocztowa 7 (Starostwo Powiatowe). Środki można przekazywać na wyodrębnione konto powiatu tucholskiego nr: 20 1560 0013 2340 9874 1000 0042

Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym” będzie prowadził również zbiórki do „puszek” na terenie powiatu tucholskiego. Szczegóły podawane będą na bieżąco. Osoby, które potrzebują pomocy rzeczowej np. środków czystości, pościeli mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7. Wydział Organizacyjny – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego