Uczniowie Gimnazjum w Śliwicach uczestniczyli w lekcji poświęconej tematyce rewitalizacji.
19 stycznia br. w ramach zajęć szkolnych dla młodzieży gimnazjalnej przeprowadzono lekcję mającą na celu wyjaśnienie problematyki rewitalizacji i zainteresowanie młodzieży zagadnieniami rozwoju społecznego. Lekcja ta została zakończona badaniem ankietowym na temat potrzeb i oczekiwań młodzieży w zakresie rozwoju społecznego

prezentacja

images

Przez dwa dni, 20 i 23 stycznia Gminny Ośrodek Kultury był miejscem niezwykłego spotkania, spotkania pokoleń, spotkania gorących malutkich serduszek przedszkolaków z oczami pełnymi wzruszeń i bezinteresownej miłości babć i dziadków.

Choć co roku przeżywana uroczystość, za każdym razem dostarcza niepowtarzalnych wrażeń i przeżyć. Jak nie wzruszyć się, gdy najmłodsze pociechy mówią, tańczą, grają i śpiewają najpiękniej jak potrafią dla tej wyjątkowej publiczności?

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 75KM (relacja z uroczystego finału XIV edycji Konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xiv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia
2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem
jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w
przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
 
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem
801 055 088.
 
Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?
 
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności
gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient
otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy.
Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również
w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż
firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.pasekeu

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 02.02.2017 r. o godz.9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.