Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Od 1 stycznia 2017 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18 proc. świadczenia uzyskanego w danym miesiącu, minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 46,33 zł (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek - 556,02 zł, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46,33 zł).

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Obszar

Województwo kujawsko-pomorskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 11.01.2017

do godz. 07:30 dnia 12.01.2017

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,

w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych.

Silny wiatr miejscami powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”. Planowana jest dyskusja nad założeniami rewitalizacji w gminie, w tym przede wszystkim ustalenie zakresu oczekiwanych przez środowisko Seniorów działań przeciwdziałających wykluczeniu tej grupy. W dalszej części zostaną przedstawienie informacje o założeniach rewitalizacji w bieżącej perspektywie finansowej oraz o założeniach programu rewitalizacji dla gminy Śliwice.

Spotkanie odbędzie się Zmiana terminu!!! 19 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach przy ul. Dworcowej 39.

Ze względu na omawiane tematy, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu.

Uprzejmie informujemy, że we wtorek, 17 stycznia w budynku Urzędu Gminy w Śliwicach przy ulicy ks. Sychowskiego 30 odbędzie się dyżur poselski posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy od godziny 14:00 do 15:00.

Na podstawie przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy ankiet, sporządzone została ich analiza, która prezentujemy poniżej. Uzyskane od Państwa informacje są uzupełnieniem wiedzy wynikającej z obiektywnych analiz społeczno-gospodarczych lub z ogólnej znajomości problematyki gminy. Szczególnie cenne są te wnioski, które potwierdzają wiedzę wynikającą z innych źródeł – w takiej sytuacji obiektywne dane poparte oczekiwaniami społecznymi, są jednoznaczną wytyczną dla władz gminy, wskazującą potrzebę podjęcia określonych działań.
Wyniki badania zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad programem rewitalizacji, ale przede wszystkim będą stanowiły cenne wskazówki dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Urzędu – realizujących zadania własne w zakresie rozwoju społecznego.
Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym.

Analiza ankiet 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na spotkaniu informacyjnym dotyczącym opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”, które odbyło dnia 7 grudnia 2016 roku w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.

Prezentacja z spotkania informacyjnego