Rok szkolny w Śliwicach rozpoczyna się każdego roku na ziemi śliwickiej od złożenia symbolicznej wiązanki kwiatów i zapalenia zniczy przed pomnikiem św. Maksymiliana Marii Kolbe przez władze Gminy Śliwice, dyrekcje i uczniowie śliwickich szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.

O godzinie 8.00 rozpoczęła się Msza Święta inauguracyjna, celebrowana przez ks. biskupa Wiesława Śmigla oraz ks. prałata Andrzeja Kossa, proboszcza naszej parafii.

Następnie na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. ks prałata Erharda Staniszewskiego w Śliwicach, gdzie zgromadzili się śliwiccy uczniowie, rozległ się tradycyjny pierwszy dzwonek. Szkole przypadł w udziale zaszczyt Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2017/2018 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Wójt Gminy Śliwice pan Daniel Kożuch, który powitał tłumnie zebranych wybitnych gości i życzył wszystkim sukcesów na niwie edukacji. Następnie pani dyrektor Mariola Pawelska w swoim przemówieniu opowiedziała o historii śliwickiej oświaty, strajku uczniów, chcących mówić w języku polskim i nawiązała do sylwetki patrona szkoły oraz jego filozofii życiowej, którą pozostawił w testamencie kolejnym śliwickim pokoleniom.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 września 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.954 zł 50 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.486 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 sierpnia 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. (4.220 zł 69 gr).

Informacja przekazana przez OR KRUS w Bydgoszczy

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 13 września 2017 r. o godz. 12.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym dotacji na rozwój istniejących mikro i małych przedsiębiorstw. Dotacje udzielane będą w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" (PROW 2014-2020).
Data: 4 września 2017r. (poniedziałek)
Godzina: 14.00
Miejsce: Książnica Tucholska; Tuchola, ul. Pocztowa 7b
Więcej informacji: Biuro Partnerstwa, tel. 52 336 12 13

Zapisz się na spotkanie (link do formularza zgłoszeniowego poniżej):

Przedszkole Samorządowe "Borowiaczek" jest w trakcie realizacji największej, jak do tej pory, modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku. To fakt ważny i bardzo radosny dla całej gminy, dla wszystkich obecnych i przyszłych przedszkolaków. To inwestycja, której owocem będzie przedszkole nowoczesne i przestronne. To niedaleka przyszłość... Do tego momentu nasi przedszkolacy uczęszczać będą do lokali, które już przygotowane, przyjazne i kolorowe czekają na przyjście dzieci. 


26 sierpnia 2017 r. odbyły się Dożynki Gminne w Linówku. Organizatorami tegorocznych Dożynek były dwa sołectwa Byłyczek i Linówek. Około godziny 15:00 pochód dożynkowy z wieńcami przemaszerował przez przepięknie udekorowaną miejscowość. Na terenie przy świetlicy wiejskiej w Linówku odprawiona została polowa msza dziękczynna z poświęceniem wieńców oraz pochodem ofiarnym. Starostami dożynek byli Alicja Lipkowska i Janusz Piesik. Podczas imprezy na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta wraz z Mażoretkami oraz Kapela „Jucha” z Dąbrówki. Po raz pierwszy, przed szeroką publicznością, wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Śliwiczanie”, który połączył siły z Zespołem Wokalnym „Septet”. Młodzi artyści od kilku miesięcy, w Gminnym Ośrodku Kultury, przygotowywali program na tę okazję.