Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła. 4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna.

gvsg

Jak uchronić się przed afrykańskim pomorem świń (ASF)

  • Zabezpiecz budynki, w których przebywają zwierzęta oraz pasze przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków,

  • Stosuj maty dezynfekcyje w wejściach do budynków gospodarczych w których przebywają zwierzęta oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa,

  • Stosuj odzież ochronną

  • Nie wpuszczaj osób postronnych do budynków inwentarskich,

  • Zwróć szczególną uwagę na zwierzęta domowe takie jak psy i koty, które mają kontakt ze światem zewnętrznym gospodarstwa i mogą przenieść choroby do wewnątrz stada.

KPODR

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Urzędem Gminy w Śliwicach zaprasza na szkolenie nt.: „Zagrożenie chorobą ASF w Polsce.” oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy, które odbędzie się 23.02.2017 roku (czwartek) w Urzędzie Gminy w Śliwicach o godzinie 10:00

Poruszana tematyka podczas szkolenia:

  • Jak postępować w okresie zagrożenia ASF – Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • Ptasia grypa – zasady utrzymania ptactwa domowego – j.w.
  • Czy moje małe gospodarstwo ma szanse na 60 000 zł? – Marcin Szwoch

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

W razie pytań proszę dzwonić do:
Marcin Szwoch - 723330528

Wójt Gminy Śliwice informuje, że firma „Wiązar” w terminach odbioru „BIOODPADÓW” w miesiącu marcu i kwietniu zamierza odebrać osobno zebrany popiół od mieszkańców gminy. Dlatego proszę mieszkańców, aby do pojemników na „bioodpady” od dnia dzisiejszego do 04 kwietnia br. wsypać popiół, a bioodpady przez ten okres zbierać w workach, które dostarczy firma.

Mieszkańców, którzy nie mają pojemników na „bioodpady” proszę, aby do popiołu w wyżej wymienionym okresie wykorzystać pojemniki na odpady „zmieszane” , a odpady zmieszane również wsypywać do worków ( w tym przypadku w worki należy zaopatrzyć się we własnym zakresie).

Od 2010 roku Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje kampanię pod nazwą "1% dla naszego regionu" - to już siódma edycja !

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołany został zespół roboczy, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją kampanii "1% dla naszego regionu"

Zespoł składa się z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli NGO nie zrzeszonych w Sejmiku NGO.

19 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dotyczące tematyki rewitalizacji w Gminie Śliwice.
Podczas spotkana obyła się dyskusja nad założeniami rewitalizacji w gminie, w tym przede wszystkim ustalenie zakresu oczekiwanych przez środowisko Seniorów działań przeciwdziałających wykluczeniu tej grupy. Ponadto w dalszej części przedstawiono informacje o założeniach rewitalizacji w bieżącej perspektywie finansowej oraz o założeniach programu rewitalizacji dla gminy Śliwice.

Prezentacja