W dniu 06 lipca Wójt Gminy Śliwice wraz z Panią Skarbnik Haliną Sonik podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariuszem Kurzawą o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łążek gmina Osie wraz z przyłączami.”.

Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Wartość zadania wynosi ponad 1.275 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi 621.088,00 zł.

Do czerwca 2018r. zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4,181 km..

Cel operacji: Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Łąski Piec i miejscowości Łążek. Umożliwi dostosowanie infrastruktury technicznej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Łąski Piec i Łążek.

W dniu 06 lipca Wójt Gminy Śliwice wraz z Panią Skarbnik Haliną Sonik podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariuszem Kurzawą o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną”.

Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Wartość zadania wynosi ponad 976 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi 504.991 zł.

Do czerwca 2018r. zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1 km wodociągowej o długości 2,3 km.

Cel operacji: Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Śliwice. Umożliwi dostosowanie infrastruktury technicznej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej i wodnej w miejscowości Śliwice.

W poniedziałek 3 lipca 2017 r. oficjalnie otwarto Poradnie "K" w Śliwicach. Od dzisiaj tj. od 5 lipca przyjmuje lekarz med. Leszek Włodarczyk, natomiast położną jest pani Beata Łońska. Rejestracji dokonywać można codziennie w godzinach pracy Ośrodka Zdrowia. Lekarz początkowo będzie przyjmował w środy od godz. 14:00.

Zapraszamy Na Historyczny Pochód Borowiaków, który odbędzie się 8 lipca 2017 r. o godz. 16:00. Szczegóły poniżej na plakacie.plakat pochod

1 lipca 2017 r. nad jeziorem w Lińsku odbył się jak co roku Festyn Wędkarski „Lin” zorganizowany przez KGW Lińsk, Sołectwo Lińsk, GOK Śliwice oraz Urząd Gminy Śliwice. Wstępem do festynu były zawody wędkarskie, które rozpoczęły się losowaniem stanowisk o godz. 11.00.

W dniu 28 czerwca 2017r. Sołectwo Lińsk po raz kolejny zarybiło jezioro dużą ilością karpia.DSC 0646