10 listopada  w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach odbyły się uroczystości związane z Dniem Niepodległości. W tym roku na scenie stanął chór "Orfeusz", Uczniowie Oddziału Gimnazjalnego oraz Szkoły Podstawowej w Śliwicach, którzy przygotowali program artystyczny pod okiem Pań: Wiesławy Pankau i Barbary Wryłka oraz Panów: Romana Mechlińskiego i Tomasza Warczaka. Występy zakończyła Orkiestra Dęta OSP ze Śliwic.

Zakończenie realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Lubocień dz. nr 34/4 i 85".

Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. o godz. 12.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Śliwicach serdecznie dziękuje za uczestnictwo w kweście, która odbyła się 1 listopada na cmentarzu parafialnym w Śliwicach. W tym roku na odnowę zabytkowych nagrobków w Śliwicach zebrano kwotę 8.633,50 zł. 

Zapraszamy na zaduszki muzyczne, które odbędą się 28 października 2017 r. o godz. 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach. W tym roku posłuchać będzie można największych przebojów Anny Jantar w wykonaniu Aleksandry Kalczyńskiej wraz z zespołem.

Jak co roku w dniu 1 listopada 2017r. na cmentarzu parafialnym w Śliwicach odbędzie się kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków powstałych w okresie od ok. 1906 do 1917 roku. Tegoroczna kwesta odbędzie się w Śliwicach po raz dziewiąty.
Dzięki dotychczasowym kwestom zebrano łączną kwotę 61.395,73 zł. 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Śliwicach serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej kweście.