Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty można składać w terminie do 30 stycznia 2017 roku, do godz. 10:00, do Urzędu Gminy w Śliwicach, ul. Ks.dra St.Sychowskiego 30, pokój nr 11.
Druk oferty można pobrać ze strony bip.sliwice.pl – zakładka – organizacje pozarządowe – konkursy lub osobiście w Urzędzie Gminy w Śliwicach (pokój nr 11).

Zapraszamy organizacje do składania ofert.

krusDo 31 stycznia 2017 r. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r.

Zadeklarowana w 2017 r. podstawa wymiaru składki dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2017 r. stanowi kwotę 2000 zł.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawia progrnozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

stroikszopkaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole. Niech w nadchodzącym Nowym 2017 roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Państwu i najbliższym. 

 Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zwoliński
Wójt Gminy Śliwice
Daniel Kożuch 
 Radni Rady
Gminy Śliwice
 Pracownicy Urzędu
Gminy Śliwice

pobraneGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego (500+) za miesiąc grudzień 2016 r. odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. (środa)

DSC 1045 001W minioną niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Bożonarodzeniowy KGW z Gminy Śliwice. W rywalizacji uczestniczyło 5 Kół Gospodyń Wiejskich. W trakcie konkursu Panie nakrywały stół wigilijny, robiły łańcuch na choinkę z papieru oraz pakowały bożonarodzeniowe prezenty. Jury oceniało smakowite dania, które przygotowywały Uczestniczki w trakcie wspólnego śpiewania kolęd z Romanem Mechlińskim i Waldemarem Jażdżewskim. Na zakończenie Koło Gospodyń Wiejskich z Osiecznej rozbawiało publiczność poprzez wykonanie programu kabaretowego. W tym czasie jury ustalało werdykt.