KPODR

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Urzędem Gminy w Śliwicach zaprasza na szkolenie nt.: „Zagrożenie chorobą ASF w Polsce.” oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy, które odbędzie się 23.02.2017 roku (czwartek) w Urzędzie Gminy w Śliwicach o godzinie 10:00

Poruszana tematyka podczas szkolenia:

  • Jak postępować w okresie zagrożenia ASF – Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • Ptasia grypa – zasady utrzymania ptactwa domowego – j.w.
  • Czy moje małe gospodarstwo ma szanse na 60 000 zł? – Marcin Szwoch

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

W razie pytań proszę dzwonić do:
Marcin Szwoch - 723330528

Wójt Gminy Śliwice informuje, że firma „Wiązar” w terminach odbioru „BIOODPADÓW” w miesiącu marcu i kwietniu zamierza odebrać osobno zebrany popiół od mieszkańców gminy. Dlatego proszę mieszkańców, aby do pojemników na „bioodpady” od dnia dzisiejszego do 04 kwietnia br. wsypać popiół, a bioodpady przez ten okres zbierać w workach, które dostarczy firma.

Mieszkańców, którzy nie mają pojemników na „bioodpady” proszę, aby do popiołu w wyżej wymienionym okresie wykorzystać pojemniki na odpady „zmieszane” , a odpady zmieszane również wsypywać do worków ( w tym przypadku w worki należy zaopatrzyć się we własnym zakresie).

Od 2010 roku Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje kampanię pod nazwą "1% dla naszego regionu" - to już siódma edycja !

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołany został zespół roboczy, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją kampanii "1% dla naszego regionu"

Zespoł składa się z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli NGO nie zrzeszonych w Sejmiku NGO.

19 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dotyczące tematyki rewitalizacji w Gminie Śliwice.
Podczas spotkana obyła się dyskusja nad założeniami rewitalizacji w gminie, w tym przede wszystkim ustalenie zakresu oczekiwanych przez środowisko Seniorów działań przeciwdziałających wykluczeniu tej grupy. Ponadto w dalszej części przedstawiono informacje o założeniach rewitalizacji w bieżącej perspektywie finansowej oraz o założeniach programu rewitalizacji dla gminy Śliwice.

Prezentacja

Uczniowie Gimnazjum w Śliwicach uczestniczyli w lekcji poświęconej tematyce rewitalizacji.
19 stycznia br. w ramach zajęć szkolnych dla młodzieży gimnazjalnej przeprowadzono lekcję mającą na celu wyjaśnienie problematyki rewitalizacji i zainteresowanie młodzieży zagadnieniami rozwoju społecznego. Lekcja ta została zakończona badaniem ankietowym na temat potrzeb i oczekiwań młodzieży w zakresie rozwoju społecznego

prezentacja

images

Przez dwa dni, 20 i 23 stycznia Gminny Ośrodek Kultury był miejscem niezwykłego spotkania, spotkania pokoleń, spotkania gorących malutkich serduszek przedszkolaków z oczami pełnymi wzruszeń i bezinteresownej miłości babć i dziadków.

Choć co roku przeżywana uroczystość, za każdym razem dostarcza niepowtarzalnych wrażeń i przeżyć. Jak nie wzruszyć się, gdy najmłodsze pociechy mówią, tańczą, grają i śpiewają najpiękniej jak potrafią dla tej wyjątkowej publiczności?