Enea Operator informuje, iż w dniu 13 września od godziny 8:00-12:00 będzie problem z dostawą prądu w miejscowości Łąski Piec, Zazdrość, Laski, Śliwiczki, a także od 8:00-10:30 w miejscowości Brzeźno, Łoboda, Linówek, Śliwice ul. Wybudowania od 11-19 i od 8:00 do 13:00 w miejscowości Lińsk, Jabłonka oraz Lisiny.

Rozpoczynamy cykl zebrań wiejskich. Poniżej przedstawiamy harmonogram na najbliższy tydzień.

1. Śliwice - 15.09.2017 godz. 18:00 - GOK Śliwice

2. Rosochatka - 18.09.2017 godz. 17:00 - świetlica

3. Lubocień - 18.09.2017 godz. 19:00 - świetlica

4. Brzeźno - 19.09.2017 godz. 17:00 - świetlica

5. Linówek - 19.09.2017 godz. 19:00 - świetlica

6. Lipowa - 20.09.2017 godz. 17:00 - świetlica

7. Krąg - 20.09.2017 godz. 19:00 - świetlica

8. Byłyczek - 21.09.2017 godz. 17:00 - świetlica

9. Śliwiczki - 21.09.2017 godz. 19:00 - szkola

 W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu.

Dotacje udzielane będą w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" (PROW 2014-2020). Przed zapisaniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami przyznawania wsparcia (załacznik). Pozwoli to Państwu ocenić, czy Państwa firma może ubiegać się o wsparcie oraz czy proponowane warunki wsparcia odpowiadają Waszym potrzebom i możliwościom.

Data szkolenia: 14 września 2017 r. (czwartek)

Nastał ten dzień - 7 września... Dla strażaków z Gminy Śliwice to bardzo ważny dzień a w szczególności dla ochotników z OSP Śliwice. Właśnie w tym momencie wraz z Wójtem Gminy Śliwice Danielem Kożuchem odebrali samochód pożarniczy dla jednostki w Śliwicach. 

W tym roku nie w pierwszym ale drugim tygodniu wakacji młodzi (i nieco starsi) karatecy zrzeszeni w Shotokan Goshindo Institute Poland, wyjechali na Letni Obóz Karate – Gasshuku 2017. Podobnie jak w zeszłym roku obóz letni zorganizowany został we Władysławowie w ośrodku wypoczynkowym od lat goszczącym karateków SGI Poland. Standard ośrodka jest bardzo dobry, co więcej do wyłącznej dyspozycji ćwiczących była mała sala w której można było ćwiczyć w razie niepogody. W tegorocznym obozie uczestniczyło blisko 45 osób spośród których większość stanowili młodzi adepci w tym 20 osobowa grupa ze Śliwic.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łążek gmina Osie wraz z przyłączami”.
Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
Wartość całego zadania wynosi ponad 1.270 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi ponad 600 tys. zł .

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Instal Sp. z o.o.
z siedzibą: Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice.