Osoby zainteresowane, które planują usunąć azbest do końca października 2017 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy do dnia 20 marca 2017 roku celem złożenia stosownego wniosku. Wnioskodawca ponosi 30 % kosztów demontażu, utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 lub 17 lub pod numerem telefonu 52 334 07 21, 52 334 07 20.

Załączniki:

1. Wniosek

2. Zgłoszenie

3. Oświadczenie

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Obszar: Województwo kujawsko-pomorskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność; (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 16.02.2017 do godz. 07:30 dnia 17.02.2017

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

imagesZapraszamy na program W Borach i na Krajnie - 14.02.2017 o godz. 19:15, 15.02.2017 r. o godz. 19:45 oraz 18.02.2017 r. o godz. 10:15. Tematem programu będą Żołnierze Wyklęci we wspomnieniach Pana Jerzego Łytkowskiego ze Zwierzyńca. Zakładka do programu: www.bydgoszcz.tvp.pl. Zapraszamy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza:

  • osoby z niepełnosprawnością i opiekunów osób niepełnosprawnych;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej działających na rzecz osób z niepełnosprawnością;
  • wszystkich zainteresowanych wspieraniem osób niepełnosprawnych w powiecie tucholskim;

do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim". Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane główne elementy modelu oraz narzędzia aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła. 4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna.

gvsg

Jak uchronić się przed afrykańskim pomorem świń (ASF)

  • Zabezpiecz budynki, w których przebywają zwierzęta oraz pasze przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków,

  • Stosuj maty dezynfekcyje w wejściach do budynków gospodarczych w których przebywają zwierzęta oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa,

  • Stosuj odzież ochronną

  • Nie wpuszczaj osób postronnych do budynków inwentarskich,

  • Zwróć szczególną uwagę na zwierzęta domowe takie jak psy i koty, które mają kontakt ze światem zewnętrznym gospodarstwa i mogą przenieść choroby do wewnątrz stada.