Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

DSC 0034

W piątek 10 marca gościliśmy w naszej gminie Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Wizyta Wojewody związana była z odbiorem dróg powiatowych, których modernizacja została dofinansowana ze środków rządowych.

Droga Śliwice – Lińsk z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Droga Śliwiczki – Łąski Piec ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych.

W spotkaniu z Wojewodą uczestniczyli Wójt Daniel Kożuch, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zwoliński, Starosta Michał Mróz, Wicestarosta Zenon Poturalski oraz Jerzy Kowalik – Członek Zarządu Powiatu, a także radni gminy, powiatu i sołtysi.

Dla przedstawicieli samorządów wizyta Wojewody była okazją do przekazania uwag dotyczących potrzeb lokalnych społeczności. Głównym tematem dyskusji było finansowanie modernizacji infrastruktury drogowej, której stan nadal wymaga ogromnych nakładów.

1308135102TVP czolowka 563x353Zapraszamy na program "W Borach i na Krajnie" 14.03.2017 o godz. 19.15, 15.03.2017 o godz. 19.45 oraz 18.03.2017 o godz. 10.15. Tematyka w programie to podsumowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Śliwice 2016 roku. Zakładka do programu: www.bydgoszcz.tvp.pl. Serdecznie zapraszamy.

DSC 0003

W czwartek 9 marca w trakcie wizytacji kanonicznej w Parafii Gminy Śliwice Ksiądz Biskup Diecezji Peplińskiej Ryszard Kasyna przybył na spotkanie z Wójtem Gminy, w którym uczestniczyli również: część radnych oraz sołtysów z przewodniczącym Rady Gminy Śliwice Zbigniewem Zwolińskim. Obecny na spotkaniu był również Zenon Dejnowski Mistrz Bractwa św. Huberta w Śliwicach oraz Proboszcz Parafii Ks. Andrzej Koss.

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych na najbliższy czas. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

Miejsce

1.

2.

Rosochatka

Lubocień

20.03.2017/17.00

20.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica

3.

4.

Brzeźno

Linówek

21.03.2017/17.00

21.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica

5.

6.

Brzozowe Błota

Okoniny Nadjeziorne

22.03.2017/18.00

Salka przy kościele

7.

8.

Byłyczek

Śliwiczki

23.03.2017/17.00

23.03.2017/19.00

Świetlica

Szkoła

20170308 093851

W dniu 8 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch uczestniczył w podpisaniu umowy o dofinansowanie dotyczące zakupu wozów strażackich typu GBA (średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym i autopompą), które trafią do 6 jednostek:

- OSP Śliwice (powiat tucholski, gmina Śliwice),

- OSP Dobre (powiat radziejowski, gmina Dobre),

- OSP Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński, gmina Kowalewo Pomorskie),

- OSP Skrwilno (powiat rypiński, gmina Skrwilno),

- OSP Sośno (powiat sępoleński, gmina Sośno),

- OSP Unisław (powiat chełmiński, gmina Unisław).