1308135102TVP czolowka 563x353Zapraszamy na program "W Borach i na Krajnie" 14.03.2017 o godz. 19.15, 15.03.2017 o godz. 19.45 oraz 18.03.2017 o godz. 10.15. Tematyka w programie to podsumowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Śliwice 2016 roku. Zakładka do programu: www.bydgoszcz.tvp.pl. Serdecznie zapraszamy.

DSC 0003

W czwartek 9 marca w trakcie wizytacji kanonicznej w Parafii Gminy Śliwice Ksiądz Biskup Diecezji Peplińskiej Ryszard Kasyna przybył na spotkanie z Wójtem Gminy, w którym uczestniczyli również: część radnych oraz sołtysów z przewodniczącym Rady Gminy Śliwice Zbigniewem Zwolińskim. Obecny na spotkaniu był również Zenon Dejnowski Mistrz Bractwa św. Huberta w Śliwicach oraz Proboszcz Parafii Ks. Andrzej Koss.

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych na najbliższy czas. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

Miejsce

1.

2.

Rosochatka

Lubocień

20.03.2017/17.00

20.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica

3.

4.

Brzeźno

Linówek

21.03.2017/17.00

21.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica

5.

6.

Brzozowe Błota

Okoniny Nadjeziorne

22.03.2017/18.00

Salka przy kościele

7.

8.

Byłyczek

Śliwiczki

23.03.2017/17.00

23.03.2017/19.00

Świetlica

Szkoła

20170308 093851

W dniu 8 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch uczestniczył w podpisaniu umowy o dofinansowanie dotyczące zakupu wozów strażackich typu GBA (średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym i autopompą), które trafią do 6 jednostek:

- OSP Śliwice (powiat tucholski, gmina Śliwice),

- OSP Dobre (powiat radziejowski, gmina Dobre),

- OSP Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński, gmina Kowalewo Pomorskie),

- OSP Skrwilno (powiat rypiński, gmina Skrwilno),

- OSP Sośno (powiat sępoleński, gmina Sośno),

- OSP Unisław (powiat chełmiński, gmina Unisław).

DSC 0067

Powołana przez Wójta Gminy Śliwice Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w sferach:

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

III. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

IV. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

V. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Delegacje Gminy Śliwice, Powiatu Tucholskiego i Lasów Państwowych uczciły ich pamięć składając kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym miejsce potyczki V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” z żołnierzami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który znajduje się w lesie w pobliży stacji kolejowej „Lipowa Tucholska”.

Gminę Śliwice reprezentowali: Wójt Gminy Daniel Kożuch, Sekretarz Gminy Piotr Spica i Dyrektor GOK Andrzej Urbański.

Powiat Tucholski reprezentowali: Starosta Tucholski Michał Mróz, Wicestarosta Zenon Poturalski, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Kowalik oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Oller

Lasy Państwowe reprezentowali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda Mariusz Brunka oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny Piotr Kasprzyk.