L.p. Miejscowość Termin Miejsce

14

15

 Lisiny

 Lińsk

 16.04.2018 /18.00

 16.04.2018 /20.00

 Świetlica

 Remiza OSP

16

17

 Rosochatka

 Lubocień

 17.04.2018/17.00

 17.04.2018/19.00

 Świetlica

 Świetlica

W okresie wakacji 2018 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 65 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2003 – 2011 (7-15 lat).
Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu oddechowego zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie (w okresie od 30 czerwca do 20 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).
Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim”. Prace fotograficzne (nie więcej niż 16 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 27 maja 2018 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 300 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza ukazane przez pryzmat zmieniających się pór roku. Zwieńczeniem konkursu po raz kolejny będzie publikacja zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w albumie wydanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Koperta Życia

Często o ludzkim życiu decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym brakuje informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych przez niego lekach. Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie także szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego. Rada Gminy Śliwice w trosce o zdrowie seniorów, przyjęła uchwałą program „Koperta życia”.

„Koperta życia” jest to zestaw składający się z plastikowej koperty, karty informacyjnej (ankiety) która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach, naklejki samoprzylepnej na kopertę, oraz naklejki samoprzylepnej na lodówkę. „Koperta życia” wraz z wypełnioną kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce w widocznym miejscu. Na drzwiach lodówki w widocznym miejscu, należy nakleić naklejkę informującą o udziale w programie „Koperta życia”.

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Lp.  Miejscowość Termin Miejsce

8

9

Byłyczek

Śliwiczki

11.04.2018/17.00

11.04.2018/19.00

Świetlica

Szkoła

10

11

Okoniny

Zwierzyniec

12.04.2018/17.00

12.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica Główka

12

13

Brzozowe Błota

Okoniny Nadjeziorne

13.04.2018/19.00

13.04.2018/19.00

Salka przy kościele