Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych na kolejny tydzień. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

Miejsce

14.

15.

Laski

Łąski Piec

3.04.2017/17.00

3.04.2017/19.00

U sołtysa

Świetlica

16.

17.

Lisiny

Lińsk

4.04.2017 /17.00

4.04.2017 /19.00

Świetlica

Remiza OSP

asos

Lokalna Grupa działania Bory Tucholskie we współpracy z Powiatem Tucholskim rozpoczyna realizację projektu „Bory dla Seniora”, w ramach którego osoby w wieku 60+ mają możliwość udziału w bezpłatnym kursie na przewodnika terenowego po Borach Tucholskich. Kurs realizowany od kwietnia do lipca br. będzie obejmował ok. 140 godzin teorii oraz 6 wyjazdów terenowych. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Tucholi. Uczestnicy kursu nie ponoszą żadnych kosztów. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.tucholski.pl/news/bory-tucholskie-dla-seniora

DSC 0027

Któż się nie cieszy, gdy nadchodzi wiosna? Wszyscy! Dzieci z przedszkola również. Wczoraj, 21 marca, Przedszkolacy Borowiacy mieli podwójną radość ponieważ mogli uczestniczyć w starym, ludowym obrządku topienia Marzanny oraz obejrzeć "Muzikal o Krakowie". Niecodzienne przedstawienie odbyło się w wykonaniu pracujących w Borowiaczku pań i mam, z aktynie współpracującej Rady Rodziców.

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych na kolejny tydzień. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

Miejsce

9.

Śliwice

27.03.2017/18.00

GOK

10.

11.

Okoniny

Zwierzyniec

28.03.2017/17.00

28.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica Główka

12.

13.

Lipowa

Krąg

29.03.2017/17.00

29.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica

Dnia 16 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Śliwice odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Z gospodarzami sołectw spotkali się Wójt Gminy Daniel Kożuch, Sekretarz Piotr Spica, Skarbnik Halina Sonik oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Urbański. Rozpoczynając spotkanie, Wójt Gminy Śliwice złożył życzenia z okazji Dnia Sołtysa i podziękował wszystkim przybyłym za udaną współpracę z władzami samorządowymi, za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw, a także widoczne efekty tych działań.
Następnie wręczył listy gratulacyjne w imieniu Wojewody Kujawsko — Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, swoim i Przewodniczącego Rady Gminy życząc dalszej dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów w działalności sołeckiej oraz zadowolenia z pełnienia tak zaszczytnej funkcji.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”. Konsultacje prowadzone będą w dniach od 20.03.2017 r. do 27.03.2017 r. Celem konsultacji jest rozpropagowanie wiedzy o Programie oraz zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców na jego temat.

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice” udostępniony będzie od 20.03.2017 roku na stronie internetowej Gminy, pod adresem: sliwice.pl oraz w Urzędzie Gminy w Śliwicach w pokoju nr 17.

Jednocześnie Wójt Gminy Śliwice zaprasza na spotkanie podsumowujące konsultacje, podczas którego zostanie przedstawiony projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice” i odbędzie się dyskusja. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.