Wójt Gminy Śliwice informuje właścicieli lasów prywatnych, że od dnia 06 czerwca 2017 firma LAS-R - Kamil Piątek z Krakowa na zlecenie i koszt Starosty Tucholskiego przystępuje do prac związanych z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasu tzw. „ operatów” dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Śliwice. Prace taksacyjne wykonywane przez taksatorów w/w. firmy na gruntach potrwają orientacyjnie do końca roku. O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta odrębnym pismem w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Kontakt do Taksatora: Sławomir Szczerba tel. kom. 733 900 321

Wczoraj, 20 czerwca 2017r. w Urzędzie Gminy Śliwice Wójt Gminy Daniel Kożuch wręczył listy gratulacyjne oraz drobne upominki   najlepszym uczniom kończącym gimnazjum. Dla tych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i brali wzorowy udział w życiu szkoły, a także za osiągnięcia sportowe.

„Najpiękniejsza nasza Polska!
Tutaj mieszkasz – tu pozostań”

18 czerwca, w niedzielę odbyło się na scenie amfiteatru śliwickiego II SPOTKANIE KULTUR zatytułowane „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”.

Pomysłodawcami i organizatorami było Przedszkole „Borowiaczek” w Śliwicach. To nie pierwsze takie spotkanie. Trzy lata temu byliśmy świadkami I SPOTKANIA KULTUR pod nazwą „TOBIE POLSKO CHWAŁA”,  na które zaproszone były przedszkola regionalne prezentujące zwyczaje i folklor Kujaw, Kaszub, Kociewia. Borowiacy, tak samo jak trzy lata temu, tak i tym razem byli gospodarzami i w szerokim repertuarze przedstawili nasz region.

18 czerwca 2017 r. na stadionie sportowym w Śliwicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zawody przebiegały w 3 konkurencjach – musztra, sztafeta pożarnicza, ćwiczenia bojowe. Musztra była oceniana lecz nie zaliczana do punktacji ogólnej.

W zawodach uczestniczyły następujące jednostki OSP z terenu gminy Śliwice: OSP Śliwice, OSP Śliwiczki, OSP Lińsk, OSP Rosochatka i OSP Krąg, OSP Lubocień. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Śliwicach oraz Gmina Śliwice.

DSC 0487

W dniach 13-14 czerwca 2017r. w Śliwicach odbyły się finały 9 edycji Kujawsko – Pomorskiej Ligi Orlika o puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Tegoroczna edycja turnieju odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych – dziewczynki rocznika 2004 i młodsze oraz dzieci z rocznika 2007 i młodsze. Mecze zostały rozegrane na dwóch naszych boiskach typu orlik w Śliwicach i Lińsku. Partnerem turnieju były: Gmina Śliwice oraz WORD Bydgoszcz – Partner Bezpiecznej Jazdy. Organizatorem zawodów była Akademia Sportu Piotak Piotr Fiutak.  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości gminy Śliwice w niedzielę 18 czerwca o godz.:

- 10:30 na Turniej Charytatywny Piłki Nożnej dla Marka Sumińskiego, który odbędzie się na Orliku w Lińsku,

- 12:30 na II Spotkanie Kultur oraz 15-lecie nadania imienia Przedszkola Samorządowego "Borowiaczek" do Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach,

- 13:00  na Turniej Karate "Shotokan" który odbędzie się w sali gimnastycznej w Śliwicach,

- 15:00 na Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się na stadionie w Śliwicach

- 17:00 na Noc Świętojańska w Lińsku nad jeziorem.

Jeszcze raz serdecznie zaprszamy!!!