DSC 0027

Któż się nie cieszy, gdy nadchodzi wiosna? Wszyscy! Dzieci z przedszkola również. Wczoraj, 21 marca, Przedszkolacy Borowiacy mieli podwójną radość ponieważ mogli uczestniczyć w starym, ludowym obrządku topienia Marzanny oraz obejrzeć "Muzikal o Krakowie". Niecodzienne przedstawienie odbyło się w wykonaniu pracujących w Borowiaczku pań i mam, z aktynie współpracującej Rady Rodziców.

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych na kolejny tydzień. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

Miejsce

9.

Śliwice

27.03.2017/18.00

GOK

10.

11.

Okoniny

Zwierzyniec

28.03.2017/17.00

28.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica Główka

12.

13.

Lipowa

Krąg

29.03.2017/17.00

29.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica

Dnia 16 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Śliwice odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Z gospodarzami sołectw spotkali się Wójt Gminy Daniel Kożuch, Sekretarz Piotr Spica, Skarbnik Halina Sonik oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Urbański. Rozpoczynając spotkanie, Wójt Gminy Śliwice złożył życzenia z okazji Dnia Sołtysa i podziękował wszystkim przybyłym za udaną współpracę z władzami samorządowymi, za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw, a także widoczne efekty tych działań.
Następnie wręczył listy gratulacyjne w imieniu Wojewody Kujawsko — Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, swoim i Przewodniczącego Rady Gminy życząc dalszej dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów w działalności sołeckiej oraz zadowolenia z pełnienia tak zaszczytnej funkcji.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”. Konsultacje prowadzone będą w dniach od 20.03.2017 r. do 27.03.2017 r. Celem konsultacji jest rozpropagowanie wiedzy o Programie oraz zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców na jego temat.

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice” udostępniony będzie od 20.03.2017 roku na stronie internetowej Gminy, pod adresem: sliwice.pl oraz w Urzędzie Gminy w Śliwicach w pokoju nr 17.

Jednocześnie Wójt Gminy Śliwice zaprasza na spotkanie podsumowujące konsultacje, podczas którego zostanie przedstawiony projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice” i odbędzie się dyskusja. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

DSC 0034

W piątek 10 marca gościliśmy w naszej gminie Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Wizyta Wojewody związana była z odbiorem dróg powiatowych, których modernizacja została dofinansowana ze środków rządowych.

Droga Śliwice – Lińsk z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Droga Śliwiczki – Łąski Piec ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych.

W spotkaniu z Wojewodą uczestniczyli Wójt Daniel Kożuch, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zwoliński, Starosta Michał Mróz, Wicestarosta Zenon Poturalski oraz Jerzy Kowalik – Członek Zarządu Powiatu, a także radni gminy, powiatu i sołtysi.

Dla przedstawicieli samorządów wizyta Wojewody była okazją do przekazania uwag dotyczących potrzeb lokalnych społeczności. Głównym tematem dyskusji było finansowanie modernizacji infrastruktury drogowej, której stan nadal wymaga ogromnych nakładów.