Gminny Program Rewitalizacji

DSC 0019

W dniu 30 marca 2017 r. odbył się odbiór nowej części budynku ośrodka zdrowia rozbudowanego o salę rehabilitacyjną o pow. blisko 200 m2Dotychczasowe pomieszczenia rehabilitacji zostały przystosowane do wymogów poradni ginekologiczno-położniczej, której otwarcie planowane jest w połowie roku. Oddany budynek rehabilitacji jest nowoczesny i dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  Z nowych urządzeń, sali ćwiczeń ruchowych czy leczenia prądem mogą korzystać nie tylko pacjenci z naszej gminy, ale i gmin ościennych.

W okresie konsultacji społecznych, w tym także podczas spotkania
konsultacyjnego, do projektu Programu nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników. WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM!

PanstwoCzapscy m28 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Śliwicach obchodzono uroczystość Złotych Godów. Medalem Prezydenta RP Wójt Daniel Kożuch odznaczył Państwa Łucję i Reinholda Czapskich ze Śliwic. Dostojni jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominek oraz kwiaty. Życzenia złożyła również Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Pril. Uroczystość była okazją do wspomnień.

DSC0109

Tradycją Stowarzyszenia  Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych „GNIADOSZ” ze Śliwic jest organizacja pożegnania zimy a zarazem powitania wiosny. W tym roku 26 marca Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie  nad jeziorem w Starzyskach w gminie Osieczna. W spotkaniu brali udział członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście z terenu gminy Osieczna i Czersk.