1 lipca 2017 r. nad jeziorem w Lińsku odbył się jak co roku Festyn Wędkarski „Lin” zorganizowany przez KGW Lińsk, Sołectwo Lińsk, GOK Śliwice oraz Urząd Gminy Śliwice. Wstępem do festynu były zawody wędkarskie, które rozpoczęły się losowaniem stanowisk o godz. 11.00.

W dniu 28 czerwca 2017r. Sołectwo Lińsk po raz kolejny zarybiło jezioro dużą ilością karpia.DSC 0646

W sobotę 24 czerwca 2017r. na biesiadzie w Śliwicach wystąpiły 3 zespoły ze Śląska: Mona Lisa, Brygida i Robert Łukowscy oraz Duo Fenix.

Serdecznie zapraszamy na doroczny festiwal wędkarski "Lin" nad jęziorem w miejscowości Lińsk. Zaczynamy 2 lipca o godzinie 15:00

 

Zapraszamy serdecznie na emisję audycji na antenie TVP3 Bydgoszcz z cyklu "Seniorzy potrafią" w dniach 28.06 o godz. 19:15, 29.06 o godz. 19:45 oraz 02.07 o godz. 10:15.

Trwają roboty drogowe w związku z przebudową drogi gminnej do miejscowości Kamionka.

Do końca czerwca 2017 na odcinku 1,135 km (od skrzyżowania z drogą powiatową do końca wsi) zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa.   Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.   Cel operacji: operacja wspiera lokalny rozwój na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kamionka o długości 1,135 km.