W okresie konsultacji społecznych, w tym także podczas spotkania
konsultacyjnego, do projektu Programu nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników. WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM!

PanstwoCzapscy m28 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Śliwicach obchodzono uroczystość Złotych Godów. Medalem Prezydenta RP Wójt Daniel Kożuch odznaczył Państwa Łucję i Reinholda Czapskich ze Śliwic. Dostojni jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominek oraz kwiaty. Życzenia złożyła również Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Pril. Uroczystość była okazją do wspomnień.

DSC0109

Tradycją Stowarzyszenia  Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych „GNIADOSZ” ze Śliwic jest organizacja pożegnania zimy a zarazem powitania wiosny. W tym roku 26 marca Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie  nad jeziorem w Starzyskach w gminie Osieczna. W spotkaniu brali udział członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście z terenu gminy Osieczna i Czersk.

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych na kolejny tydzień. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

Miejsce

14.

15.

Laski

Łąski Piec

3.04.2017/17.00

3.04.2017/19.00

U sołtysa

Świetlica

16.

17.

Lisiny

Lińsk

4.04.2017 /17.00

4.04.2017 /19.00

Świetlica

Remiza OSP

asos

Lokalna Grupa działania Bory Tucholskie we współpracy z Powiatem Tucholskim rozpoczyna realizację projektu „Bory dla Seniora”, w ramach którego osoby w wieku 60+ mają możliwość udziału w bezpłatnym kursie na przewodnika terenowego po Borach Tucholskich. Kurs realizowany od kwietnia do lipca br. będzie obejmował ok. 140 godzin teorii oraz 6 wyjazdów terenowych. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Tucholi. Uczestnicy kursu nie ponoszą żadnych kosztów. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.tucholski.pl/news/bory-tucholskie-dla-seniora