Wójt Gminy Śliwice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/2 w miejscowości Śliwice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.05.2017 r. do 06.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Śliwice, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Śliwice o godzinie 11:00.

Obwieszczenie w załączniku: Obwieszczenie

Uprzejmie zapraszam, na XXVIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o  godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice. 

Ponad 1 500 osób – tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy).

Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie – jak minimalizować skutki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tucholi serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zmieniających się przepisów dotyczących działalności agroturystycznej oraz rolniczej sprzedaży detalicznej

Szkolenie odbędzie się 20.04.2017 roku(czwartek) Godz.: 10.00-14.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Galikowskich. Adres: Nadolnik 1, 89- 502 Raciąż

Szkolenie odbędzie się z udziałem wykładowców z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi.

W ramach projektu „Aktywny senior III” w piątek 7 kwietnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach odbyło się spotkanie z lekarzem diabetologiem Ryszardem Nowickim. Spotkanie skierowane było do seniorów, organizowane z okazji Światowego Dnia Zdrowia który przypada dokładnie 7 kwietnia. Oprócz ciekawego wykładu dotyczącego zdrowego trybu życia oraz zapobiegania cukrzycy, seniorzy dzięki uprzejmości Pani Danuty Kobierskiej mogli zmierzyć sobie ciśnienie oraz wziąć udział w warsztatach zdrowego żywienia które poprowadziła Pani Stanisława Iwicka.

Rozpoczyna się sezon imprez masowych. Zadbajcie o bezpieczeństwo swoich pociech w tłumie. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności, a poniżej przedstawiamy kilka sposobów na uchronienie dziecka przed zagubieniem się w tłumie i uniknięcie niepotrzebnego stresu.

ogłoszenie3