Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch wraz ze Skarbnikiem Gminy Haliną Sonik w dniu 8.05.2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisali umowę o przyznanie pomocy dla działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa toalety publicznej modułowej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo, która znajdować ma się na placu przy zegarze słonecznym.

W ramach zadania wykonany będzie również plac zabaw w Śliwiczkach. W skład projektu wchodzi budowa drewnianej wiaty zadaszonej, montaż kamer podłączonych do monitoringu.

Zaprojektowano doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Śliwiczkach. Dla poprawy wizerunku miejscowości zaplanowano nasadzenie drzew i krzewów wieloletnich.

W miejscowości Śliwice zaprojektowano, podobnie jak w Śliwiczkach, wykonanie placu zabaw.

DSC 0971

podpisanie umowy