W dniu 01.08.2017r. została zawarta umowa z wykonawcą Zakładem Sprzętowo-Transportowym Czesława Pawłowskiego z Tucholi na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lubocień”. Zadanie za kwotę 602.114,03 zł zostanie wykonane do 15 października br.
W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga na odcinku o długości 830 mb wraz ze zjazdami.
Na przedmiotowe zadanie Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 86.500,00 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.