18 czerwca 2017 r. na stadionie sportowym w Śliwicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zawody przebiegały w 3 konkurencjach – musztra, sztafeta pożarnicza, ćwiczenia bojowe. Musztra była oceniana lecz nie zaliczana do punktacji ogólnej.

W zawodach uczestniczyły następujące jednostki OSP z terenu gminy Śliwice: OSP Śliwice, OSP Śliwiczki, OSP Lińsk, OSP Rosochatka i OSP Krąg, OSP Lubocień. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Śliwicach oraz Gmina Śliwice.

Suma wyników osiągniętych w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych wyłoniła najlepszą drużynę tegorocznych zawodów, którą została OSP Krąg już po raz trzeci. Druhowie z jednostki OSP Krąg zdobyli tym samym puchar Wójta Gminy Śliwice, który z rąk Wójta Gminy Daniela Kożuch odebrał dowódca drużyny.
Drugie miejsce zajęła drużyna OSP Rosochatka otrzymując puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Trzecie miejsce na podium zajęła drużyna OSP Lińsk otrzymując puchar prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Śliwicach.

OSP Krąg jako zeszłoroczny zwycięzca sportowo-pożarniczych zawodów powiatowych oraz OSP Rosochatka i OSP Lińsk będą reprezentować naszą gminę w powiatowych zawodach w Tucholi.

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura