DSC 0034

W piątek 10 marca gościliśmy w naszej gminie Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Wizyta Wojewody związana była z odbiorem dróg powiatowych, których modernizacja została dofinansowana ze środków rządowych.

Droga Śliwice – Lińsk z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Droga Śliwiczki – Łąski Piec ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych.

W spotkaniu z Wojewodą uczestniczyli Wójt Daniel Kożuch, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zwoliński, Starosta Michał Mróz, Wicestarosta Zenon Poturalski oraz Jerzy Kowalik – Członek Zarządu Powiatu, a także radni gminy, powiatu i sołtysi.

Dla przedstawicieli samorządów wizyta Wojewody była okazją do przekazania uwag dotyczących potrzeb lokalnych społeczności. Głównym tematem dyskusji było finansowanie modernizacji infrastruktury drogowej, której stan nadal wymaga ogromnych nakładów.

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura