Wójt Gminy Śliwice informuje, że firma „Wiązar” w terminach odbioru „BIOODPADÓW” w miesiącu marcu i kwietniu zamierza odebrać osobno zebrany popiół od mieszkańców gminy. Dlatego proszę mieszkańców, aby do pojemników na „bioodpady” od dnia dzisiejszego do 04 kwietnia br. wsypać popiół, a bioodpady przez ten okres zbierać w workach, które dostarczy firma.

Mieszkańców, którzy nie mają pojemników na „bioodpady” proszę, aby do popiołu w wyżej wymienionym okresie wykorzystać pojemniki na odpady „zmieszane” , a odpady zmieszane również wsypywać do worków ( w tym przypadku w worki należy zaopatrzyć się we własnym zakresie).